Ferdydurke | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Józio odnajduje w szufladach pokoju Zuty listy od:
a) siebie
b) dojrzałych mężczyzn
c) ciotki z zagranicy
d) erotomanów
Rozwiązanie

Kiedy przypadała setna rocznica urodzin Witolda Gombrowicza?
a) W 2004 roku
b) W 2001 roku
c) W 2005 roku
d) W 2008 roku
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Syfon, nie mogąc sobie poradzić po gwałcie:
a) topi się
b) truje się
c) wiesza się
d) wyjeżdża z miasta
Rozwiązanie

W domu Młodziaków Józio przygląda się:
a) zacofaniu
b) szczerej postępowości
c) dobremu wychowaniu w narodowym duchu
d) zakłamaniu i hipokryzji
Rozwiązanie

Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec:
a) tylko w inną formę
b) wyłącznie w młodości
c) w niedojrzałość
d) z chwilą śmierci
Rozwiązanie

Pseudonim Zdzisław Niewieski nawiązuje do nazwy:
a) miejscowości znanej z dzieciństwa
b) rzeki
c) cieśniny
d) zatoki
Rozwiązanie

Forma w powieści:
a) podlega nieustannej krytyce
b) fałszuje ludzką naturę
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest źródłem zła i głupoty
Rozwiązanie

Zwrot narratora „Pimko mnie udupił” świadczy o tym, że:
a) odnosi sie do swoich wspomnień
b) nie lubi on nauczycieli
c) w powieści następują narracyjne zwroty
d) utożsamia się on z Józiem
Rozwiązanie

W 1968 r. Gombrowicz poślubił romanistkę - Marię Ritę Labrosse pochodzącą z:
a) USA
b) Brazylii
c) Australii
d) Kanady
Rozwiązanie

Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem:
a) „Ciociusia”
b) „Mamusia”
c) „Myszka”
d) „Kotuś”
Rozwiązanie


Gombrowiczowska narracja jest złożona i skomplikowana, ponieważ wypowiadają się:
a) dwaj nadawcy
b) nieokreśleni nadawcy
c) czterej nadawcy
d) trzej nadawcy
Rozwiązanie

Najobszerniej w „Ferdydurke” występuje narracja:
a) zdystansowana
b) trzecioosobowa
c) pierwszoosobowa
d) żywa
Rozwiązanie

Młodziakowie to trzyosobowa rodzina:
a) rzemieślnicza
b) ziemiańska
c) arystokratyczna
d) mieszczańska
Rozwiązanie

Prototypem Pimki był Tadeusz Sinko profesor:
a) Uniwersytetu Warszawskiego
b) Uniwersytetu Wileńskiego
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Uniwersytetu Lwowskiego
Rozwiązanie

Poszczególni bohaterowie utworu wypowiadają się:
a) obnażając za pomocą języka swą „gębę”
b) w sposób nieprzynależny obowiązującej akurat formie
c) językiem literackim
d) w sposób kolokwialny
Rozwiązanie

Gombrowicz przedstawia przyrodę:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bez szczegółowości
c) bez popisów stylistycznego warsztatu
d) bez nastrojowości
Rozwiązanie

„Łydka” nie jest symbolem:
a) zerwania z tradycją
b) seksualnego wyzwolenia
c) zgrabnej, atrakcyjnej, gibkiej sylwetki
d) tradycyjnego stylu życia
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki a następnie na Uniwersytecie Warszawskim:
a) medycynę
b) filologię polską
c) matematykę stosowaną
d) prawo
Rozwiązanie

Ciotka Hurlecka nosiła panieńskie nazwisko:
a) Płotka
b) Lin
c) Okoń
d) Sum
Rozwiązanie

Klasa Józia dzieli się na dwie grupy: zbuntowanych chłopaków i grzecznych chłopiąt pod wodzą:
a) Kopyrdy
b) Syfona
c) Miętusem
d) Bladaczki
Rozwiązanie


W 1963 r. – dzięki rozgłosowi, jaki przyniosły pisarzowi jego książki – uzyskał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w:
a) Nicei
b) Berlinie
c) Vence
d) Paryżu
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz nadał głównemu bohaterowi Ferdydurke popularne imię Józio. Uczynił to:
a) bo tak nazywał sie jego ojciec
b) dla podkreślenia jego przeciętności
c) by w ten sposób uhonorować swojego przyjaciela
d) bo było ono najczęściej nadawane w ówczesnej Polsce
Rozwiązanie

„Postawił mu kica” to przykład:
a) uczniowskiego żargonu
b) gwary małopolskiej
c) terminu paranaukowego
d) mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

„Pupa” to szczególny, symboliczny znak:
a) erotyzmu
b) naiwności
c) przeciętności
d) dziecięcości
Rozwiązanie

Momsen był:
a) Syntetykiem
b) Analitykiem
c) Lunatykiem
d) Dyfteptykiem
Rozwiązanie

W rozdziale „Filibert dzieckiem podszyty” spotykamy opis meczu:
a) tenisowego
b) golfowego
c) hokejowego
d) piłki nożnej
Rozwiązanie

We „wtórne zdziecinnienie” wpychają człowieka:
a) źródła sztuki
b) problemy życiowe
c) określone środowiska
d) inni ludzie
Rozwiązanie

Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca w opisie wsi?
a) na konia
b) na kurę
c) na krowę
d) na świnię
Rozwiązanie

Niedojrzałość to brak:
a) światopoglądu
b) własnej religii
c) pewności siebie
d) wykrystalizowanej formy
Rozwiązanie

Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora:
a) Pełnowackiego
b) Piórkowskiego
c) Pomostkowego
d) Puczydłowskiego
Rozwiązanie

Józio jest początkującym:
a) malarzem
b) dziennikarzem
c) pisarzem
d) fotografikiem
Rozwiązanie

W „Ferdydurke”:
a) zachowany jest przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
b) brakuje formalnej klamry powieści
c) realizm nie jest zaburzony
d) bohaterowie nie są nosicielami pewnych cech i zachowań
Rozwiązanie

Profesor Bladaczka prowadzi lekcję:
a) greki
b) geografii
c) łaciny
d) polskiego
Rozwiązanie

Gombrowicz kiedy przeniósł się z rodzicami do Warszawy miał:
a) osiem lat
b) cztery lata
c) siedem lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

W przedmowie do „Filiberta dzieckiem podszytego” narrator wypowiada się o oczekiwaniach pokładanych w:
a) sztuce
b) literaturze
c) wierze
d) niedojrzałości
Rozwiązanie

Na początku utworu bohater budzi się w poranek:
a) niedzielny
b) piątkowy
c) środowy
d) wtorkowy
Rozwiązanie

Bohater ma uzupełniać zasób wiadomości.
a) w piątej klasie
b) w pierwszej klasie
c) w szóstej klasie
d) w trzeciej klasie
Rozwiązanie

„Gęba” to:
a) oznaka zdziecinnienia
b) znak maski narzuconej człowiekowi przez środowisko
c) przezwisko jednego z bohaterów powieści
d) oznaka schłopienia
Rozwiązanie

Słowa „wątła budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza układ konwencji (...)” Gombrowicz wypowiedział o:
a) sztuce
b) kulturze
c) mądrości
d) światopoglądzie
Rozwiązanie

Pensjonarka Zuta:
a) jest obojętna na zaloty głównego bohatera
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) dostaje kartkę od profesora Pimki
d) od bohatera woli nowoczesnego Kopyrdę
Rozwiązanie

Filibert dzieckiem podszyty przypomina:
a) balladę
b) gawędę
c) bajkę
d) legendę
Rozwiązanie

Bohater próbuje obnażyć tradycjonalizm Młodziaków – siorbiąc:
a) zupę ogórkową
b) kompot
c) kakao
d) zupę mleczną
Rozwiązanie

Akcja „Ferdydurke” rozgrywa się w Polsce, a dokładnie w Bolimowie i w:
a) Warszawie
b) Łodzi
c) Kielcach
d) Krakowie
Rozwiązanie

Gombrowicz debiutował zbiorem opowiadań zatytułowanych „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w roku:
a) 1933
b) 1936
c) 1929
d) 1930
Rozwiązanie

Trzecia część utworu traktuje o czasach, w których żyła jeszcze:
a) arystokracja
b) warstwa chłopów pańszczyźnianych
c) idea feudalna
d) szlachta ziemiańska
Rozwiązanie

Pisarz popłynął statkiem „Chrobry” do Argentyny:
a) w styczniu 1938 roku
b) w maju 1940 roku
c) w lipcu 1937 roku
d) w sierpniu 1939 roku
Rozwiązanie

Do pojedynku na miny dochodzi miedzy:
a) Miętalskim i Pylaszczkiewiczem
b) Kopyrdą i Pylaszczkiewiczem
c) Filidorem i Filibertem
d) Miętalskim i Kopyrdą
Rozwiązanie

Autor Dzienników twierdził przez całe życie, że człowiek stale jest zmuszonym do ukrywania swego prawdziwego „ja”:
a) niewolnikiem
b) aktorem
c) dzieckiem
d) zwierzęciem
Rozwiązanie

Ferdy Durkee to:
a) bohater powieści amerykańskiego pisarza Sinclaira Lewisa zatytułowanej „Babbit”
b) bohater historyczny
c) pseudonim argentyńskiego malarza
d) przyjaciel Gombrowicza z czasów dzieciństwa
Rozwiązanie

Oniryzm to poetyka:
a) dramatu
b) zodiakalna
c) snu
d) antyczna
Rozwiązanie

Filidor dzieckiem podszyty jest napisany w oparciu o XVIII-wieczną powiastkę filozoficzną pochodzącą z:
a) Francji
b) Włoch
c) Niemiec
d) Anglii
Rozwiązanie

Na wsi bohater spotyka parobka:
a) Władzia
b) Wojtka
c) Witka
d) Walka
Rozwiązanie

Pylaszczkiewicz zwany przez kolegów Syfonem jest:
a) otyły i brzydki
b) tęgi i wysoki
c) szczupły i średniego wzrostu
d) pryszczaty i gruby
Rozwiązanie

W powieści częstym środkiem stylistycznym są:
a) antropomorfizacje
b) animizacje
c) wyliczenia
d) metafory
Rozwiązanie

Julian Przyboś nazwał Witolda Gombrowicza:
a) „metafizykiem prozy”
b) „poetą formy”
c) „poetą prozy”
d) „poetą zakamarków ludzkiej duszy”
Rozwiązanie

Tagi: