Ferdydurke
      Ferdydurke | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora:
a) Piórkowskiego
b) Puczydłowskiego
c) Pomostkowego
d) Pełnowackiego
Rozwiązanie

Pensjonarka Zuta:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest obojętna na zaloty głównego bohatera
c) od bohatera woli nowoczesnego Kopyrdę
d) dostaje kartkę od profesora Pimki
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
„Postawił mu kica” to przykład:
a) mowy pozornie zależnej
b) gwary małopolskiej
c) terminu paranaukowego
d) uczniowskiego żargonu
Rozwiązanie

Na wsi bohater spotyka parobka:
a) Wojtka
b) Witka
c) Władzia
d) Walka
Rozwiązanie

Ferdy Durkee to:
a) pseudonim argentyńskiego malarza
b) przyjaciel Gombrowicza z czasów dzieciństwa
c) bohater powieści amerykańskiego pisarza Sinclaira Lewisa zatytułowanej „Babbit”
d) bohater historyczny
Rozwiązanie

„Łydka” nie jest symbolem:
a) zerwania z tradycją
b) seksualnego wyzwolenia
c) zgrabnej, atrakcyjnej, gibkiej sylwetki
d) tradycyjnego stylu życia
Rozwiązanie

Pisarz popłynął statkiem „Chrobry” do Argentyny:
a) w maju 1940 roku
b) w sierpniu 1939 roku
c) w styczniu 1938 roku
d) w lipcu 1937 roku
Rozwiązanie

Bohater próbuje obnażyć tradycjonalizm Młodziaków – siorbiąc:
a) zupę ogórkową
b) zupę mleczną
c) kakao
d) kompot
Rozwiązanie

Gombrowicz debiutował zbiorem opowiadań zatytułowanych „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w roku:
a) 1929
b) 1930
c) 1933
d) 1936
Rozwiązanie

W rozdziale „Filibert dzieckiem podszyty” spotykamy opis meczu:
a) tenisowego
b) piłki nożnej
c) golfowego
d) hokejowego
Rozwiązanie


Witold Gombrowicz nadał głównemu bohaterowi Ferdydurke popularne imię Józio. Uczynił to:
a) bo było ono najczęściej nadawane w ówczesnej Polsce
b) by w ten sposób uhonorować swojego przyjaciela
c) bo tak nazywał sie jego ojciec
d) dla podkreślenia jego przeciętności
Rozwiązanie

Józio odnajduje w szufladach pokoju Zuty listy od:
a) siebie
b) ciotki z zagranicy
c) dojrzałych mężczyzn
d) erotomanów
Rozwiązanie

Autor Dzienników twierdził przez całe życie, że człowiek stale jest zmuszonym do ukrywania swego prawdziwego „ja”:
a) zwierzęciem
b) niewolnikiem
c) dzieckiem
d) aktorem
Rozwiązanie

Niedojrzałość to brak:
a) pewności siebie
b) własnej religii
c) wykrystalizowanej formy
d) światopoglądu
Rozwiązanie

Na początku utworu bohater budzi się w poranek:
a) środowy
b) wtorkowy
c) niedzielny
d) piątkowy
Rozwiązanie

Trzecia część utworu traktuje o czasach, w których żyła jeszcze:
a) warstwa chłopów pańszczyźnianych
b) arystokracja
c) szlachta ziemiańska
d) idea feudalna
Rozwiązanie

Słowa „wątła budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza układ konwencji (...)” Gombrowicz wypowiedział o:
a) mądrości
b) światopoglądzie
c) sztuce
d) kulturze
Rozwiązanie

Oniryzm to poetyka:
a) antyczna
b) snu
c) dramatu
d) zodiakalna
Rozwiązanie

Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca w opisie wsi?
a) na świnię
b) na krowę
c) na kurę
d) na konia
Rozwiązanie

Najobszerniej w „Ferdydurke” występuje narracja:
a) zdystansowana
b) żywa
c) trzecioosobowa
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Pseudonim Zdzisław Niewieski nawiązuje do nazwy:
a) zatoki
b) miejscowości znanej z dzieciństwa
c) rzeki
d) cieśniny
Rozwiązanie

Gombrowicz kiedy przeniósł się z rodzicami do Warszawy miał:
a) siedem lat
b) dwanaście lat
c) cztery lata
d) osiem lat
Rozwiązanie

Kiedy przypadała setna rocznica urodzin Witolda Gombrowicza?
a) W 2001 roku
b) W 2005 roku
c) W 2008 roku
d) W 2004 roku
Rozwiązanie

Momsen był:
a) Lunatykiem
b) Syntetykiem
c) Analitykiem
d) Dyfteptykiem
Rozwiązanie

Forma w powieści:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) podlega nieustannej krytyce
c) jest źródłem zła i głupoty
d) fałszuje ludzką naturę
Rozwiązanie

W „Ferdydurke”:
a) zachowany jest przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
b) bohaterowie nie są nosicielami pewnych cech i zachowań
c) realizm nie jest zaburzony
d) brakuje formalnej klamry powieści
Rozwiązanie

„Pupa” to szczególny, symboliczny znak:
a) dziecięcości
b) naiwności
c) erotyzmu
d) przeciętności
Rozwiązanie

Zwrot narratora „Pimko mnie udupił” świadczy o tym, że:
a) utożsamia się on z Józiem
b) w powieści następują narracyjne zwroty
c) odnosi sie do swoich wspomnień
d) nie lubi on nauczycieli
Rozwiązanie

W przedmowie do „Filiberta dzieckiem podszytego” narrator wypowiada się o oczekiwaniach pokładanych w:
a) literaturze
b) wierze
c) sztuce
d) niedojrzałości
Rozwiązanie

Filidor dzieckiem podszyty jest napisany w oparciu o XVIII-wieczną powiastkę filozoficzną pochodzącą z:
a) Niemiec
b) Anglii
c) Francji
d) Włoch
Rozwiązanie

W domu Młodziaków Józio przygląda się:
a) zakłamaniu i hipokryzji
b) dobremu wychowaniu w narodowym duchu
c) szczerej postępowości
d) zacofaniu
Rozwiązanie

Poszczególni bohaterowie utworu wypowiadają się:
a) językiem literackim
b) w sposób nieprzynależny obowiązującej akurat formie
c) w sposób kolokwialny
d) obnażając za pomocą języka swą „gębę”
Rozwiązanie

We „wtórne zdziecinnienie” wpychają człowieka:
a) inni ludzie
b) problemy życiowe
c) źródła sztuki
d) określone środowiska
Rozwiązanie

W powieści częstym środkiem stylistycznym są:
a) antropomorfizacje
b) animizacje
c) wyliczenia
d) metafory
Rozwiązanie

Młodziakowie to trzyosobowa rodzina:
a) arystokratyczna
b) ziemiańska
c) mieszczańska
d) rzemieślnicza
Rozwiązanie

Syfon, nie mogąc sobie poradzić po gwałcie:
a) topi się
b) wiesza się
c) wyjeżdża z miasta
d) truje się
Rozwiązanie

W 1963 r. – dzięki rozgłosowi, jaki przyniosły pisarzowi jego książki – uzyskał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w:
a) Nicei
b) Vence
c) Paryżu
d) Berlinie
Rozwiązanie

Do pojedynku na miny dochodzi miedzy:
a) Miętalskim i Pylaszczkiewiczem
b) Miętalskim i Kopyrdą
c) Kopyrdą i Pylaszczkiewiczem
d) Filidorem i Filibertem
Rozwiązanie

Bohater ma uzupełniać zasób wiadomości.
a) w pierwszej klasie
b) w szóstej klasie
c) w trzeciej klasie
d) w piątej klasie
Rozwiązanie

Gombrowicz przedstawia przyrodę:
a) bez nastrojowości
b) bez szczegółowości
c) bez popisów stylistycznego warsztatu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Akcja „Ferdydurke” rozgrywa się w Polsce, a dokładnie w Bolimowie i w:
a) Krakowie
b) Łodzi
c) Kielcach
d) Warszawie
Rozwiązanie

Klasa Józia dzieli się na dwie grupy: zbuntowanych chłopaków i grzecznych chłopiąt pod wodzą:
a) Miętusem
b) Kopyrdy
c) Bladaczki
d) Syfona
Rozwiązanie

Julian Przyboś nazwał Witolda Gombrowicza:
a) „poetą prozy”
b) „poetą formy”
c) „poetą zakamarków ludzkiej duszy”
d) „metafizykiem prozy”
Rozwiązanie

W 1968 r. Gombrowicz poślubił romanistkę - Marię Ritę Labrosse pochodzącą z:
a) Kanady
b) Australii
c) Brazylii
d) USA
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki a następnie na Uniwersytecie Warszawskim:
a) filologię polską
b) medycynę
c) prawo
d) matematykę stosowaną
Rozwiązanie

Pylaszczkiewicz zwany przez kolegów Syfonem jest:
a) szczupły i średniego wzrostu
b) tęgi i wysoki
c) pryszczaty i gruby
d) otyły i brzydki
Rozwiązanie

„Gęba” to:
a) oznaka schłopienia
b) przezwisko jednego z bohaterów powieści
c) znak maski narzuconej człowiekowi przez środowisko
d) oznaka zdziecinnienia
Rozwiązanie

Profesor Bladaczka prowadzi lekcję:
a) polskiego
b) łaciny
c) greki
d) geografii
Rozwiązanie

Prototypem Pimki był Tadeusz Sinko profesor:
a) Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Uniwersytetu Warszawskiego
c) Uniwersytetu Wileńskiego
d) Uniwersytetu Lwowskiego
Rozwiązanie

Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec:
a) tylko w inną formę
b) wyłącznie w młodości
c) w niedojrzałość
d) z chwilą śmierci
Rozwiązanie

Filibert dzieckiem podszyty przypomina:
a) balladę
b) gawędę
c) bajkę
d) legendę
Rozwiązanie

Gombrowiczowska narracja jest złożona i skomplikowana, ponieważ wypowiadają się:
a) dwaj nadawcy
b) czterej nadawcy
c) nieokreśleni nadawcy
d) trzej nadawcy
Rozwiązanie

Ciotka Hurlecka nosiła panieńskie nazwisko:
a) Okoń
b) Lin
c) Sum
d) Płotka
Rozwiązanie

Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem:
a) „Myszka”
b) „Kotuś”
c) „Mamusia”
d) „Ciociusia”
Rozwiązanie

Józio jest początkującym:
a) pisarzem
b) dziennikarzem
c) fotografikiem
d) malarzem
Rozwiązanie

Tagi: