Ferdydurke
      Ferdydurke | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W rozdziale „Filibert dzieckiem podszyty” spotykamy opis meczu:
a) tenisowego
b) hokejowego
c) piłki nożnej
d) golfowego
Rozwiązanie

Młodziakowie to trzyosobowa rodzina:
a) mieszczańska
b) arystokratyczna
c) rzemieślnicza
d) ziemiańska
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Józio odnajduje w szufladach pokoju Zuty listy od:
a) dojrzałych mężczyzn
b) ciotki z zagranicy
c) erotomanów
d) siebie
Rozwiązanie

W przedmowie do „Filiberta dzieckiem podszytego” narrator wypowiada się o oczekiwaniach pokładanych w:
a) sztuce
b) literaturze
c) wierze
d) niedojrzałości
Rozwiązanie

Do pojedynku na miny dochodzi miedzy:
a) Filidorem i Filibertem
b) Kopyrdą i Pylaszczkiewiczem
c) Miętalskim i Pylaszczkiewiczem
d) Miętalskim i Kopyrdą
Rozwiązanie

Pensjonarka Zuta:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) od bohatera woli nowoczesnego Kopyrdę
c) dostaje kartkę od profesora Pimki
d) jest obojętna na zaloty głównego bohatera
Rozwiązanie

Forma w powieści:
a) podlega nieustannej krytyce
b) jest źródłem zła i głupoty
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) fałszuje ludzką naturę
Rozwiązanie

W domu Młodziaków Józio przygląda się:
a) zacofaniu
b) dobremu wychowaniu w narodowym duchu
c) szczerej postępowości
d) zakłamaniu i hipokryzji
Rozwiązanie

W 1963 r. – dzięki rozgłosowi, jaki przyniosły pisarzowi jego książki – uzyskał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w:
a) Berlinie
b) Vence
c) Paryżu
d) Nicei
Rozwiązanie

Filidor dzieckiem podszyty jest napisany w oparciu o XVIII-wieczną powiastkę filozoficzną pochodzącą z:
a) Niemiec
b) Anglii
c) Włoch
d) Francji
Rozwiązanie


Prototypem Pimki był Tadeusz Sinko profesor:
a) Uniwersytetu Warszawskiego
b) Uniwersytetu Wileńskiego
c) Uniwersytetu Jagiellońskiego
d) Uniwersytetu Lwowskiego
Rozwiązanie

Autor Dzienników twierdził przez całe życie, że człowiek stale jest zmuszonym do ukrywania swego prawdziwego „ja”:
a) zwierzęciem
b) aktorem
c) dzieckiem
d) niewolnikiem
Rozwiązanie

Trzecia część utworu traktuje o czasach, w których żyła jeszcze:
a) szlachta ziemiańska
b) arystokracja
c) warstwa chłopów pańszczyźnianych
d) idea feudalna
Rozwiązanie

„Łydka” nie jest symbolem:
a) tradycyjnego stylu życia
b) seksualnego wyzwolenia
c) zgrabnej, atrakcyjnej, gibkiej sylwetki
d) zerwania z tradycją
Rozwiązanie

Profesor Bladaczka prowadzi lekcję:
a) geografii
b) łaciny
c) greki
d) polskiego
Rozwiązanie

Zwrot narratora „Pimko mnie udupił” świadczy o tym, że:
a) odnosi sie do swoich wspomnień
b) utożsamia się on z Józiem
c) w powieści następują narracyjne zwroty
d) nie lubi on nauczycieli
Rozwiązanie

Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec:
a) z chwilą śmierci
b) tylko w inną formę
c) wyłącznie w młodości
d) w niedojrzałość
Rozwiązanie

Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora:
a) Piórkowskiego
b) Pełnowackiego
c) Puczydłowskiego
d) Pomostkowego
Rozwiązanie

Ferdy Durkee to:
a) przyjaciel Gombrowicza z czasów dzieciństwa
b) bohater powieści amerykańskiego pisarza Sinclaira Lewisa zatytułowanej „Babbit”
c) pseudonim argentyńskiego malarza
d) bohater historyczny
Rozwiązanie

W „Ferdydurke”:
a) zachowany jest przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
b) brakuje formalnej klamry powieści
c) bohaterowie nie są nosicielami pewnych cech i zachowań
d) realizm nie jest zaburzony
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
„Postawił mu kica” to przykład:
a) uczniowskiego żargonu
b) mowy pozornie zależnej
c) terminu paranaukowego
d) gwary małopolskiej
Rozwiązanie

Filibert dzieckiem podszyty przypomina:
a) legendę
b) gawędę
c) bajkę
d) balladę
Rozwiązanie

Klasa Józia dzieli się na dwie grupy: zbuntowanych chłopaków i grzecznych chłopiąt pod wodzą:
a) Syfona
b) Miętusem
c) Bladaczki
d) Kopyrdy
Rozwiązanie

Ciotka Hurlecka nosiła panieńskie nazwisko:
a) Okoń
b) Sum
c) Płotka
d) Lin
Rozwiązanie

Bohater próbuje obnażyć tradycjonalizm Młodziaków – siorbiąc:
a) kakao
b) kompot
c) zupę ogórkową
d) zupę mleczną
Rozwiązanie

Pylaszczkiewicz zwany przez kolegów Syfonem jest:
a) pryszczaty i gruby
b) tęgi i wysoki
c) szczupły i średniego wzrostu
d) otyły i brzydki
Rozwiązanie

Na wsi bohater spotyka parobka:
a) Witka
b) Walka
c) Wojtka
d) Władzia
Rozwiązanie

Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca w opisie wsi?
a) na świnię
b) na kurę
c) na krowę
d) na konia
Rozwiązanie

„Gęba” to:
a) oznaka zdziecinnienia
b) oznaka schłopienia
c) przezwisko jednego z bohaterów powieści
d) znak maski narzuconej człowiekowi przez środowisko
Rozwiązanie

Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem:
a) „Ciociusia”
b) „Mamusia”
c) „Myszka”
d) „Kotuś”
Rozwiązanie

We „wtórne zdziecinnienie” wpychają człowieka:
a) inni ludzie
b) określone środowiska
c) problemy życiowe
d) źródła sztuki
Rozwiązanie

Momsen był:
a) Analitykiem
b) Syntetykiem
c) Dyfteptykiem
d) Lunatykiem
Rozwiązanie

W 1968 r. Gombrowicz poślubił romanistkę - Marię Ritę Labrosse pochodzącą z:
a) Kanady
b) Brazylii
c) Australii
d) USA
Rozwiązanie

Kiedy przypadała setna rocznica urodzin Witolda Gombrowicza?
a) W 2004 roku
b) W 2008 roku
c) W 2001 roku
d) W 2005 roku
Rozwiązanie

W powieści częstym środkiem stylistycznym są:
a) antropomorfizacje
b) metafory
c) wyliczenia
d) animizacje
Rozwiązanie

Józio jest początkującym:
a) malarzem
b) dziennikarzem
c) fotografikiem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Niedojrzałość to brak:
a) pewności siebie
b) światopoglądu
c) wykrystalizowanej formy
d) własnej religii
Rozwiązanie

Na początku utworu bohater budzi się w poranek:
a) piątkowy
b) wtorkowy
c) środowy
d) niedzielny
Rozwiązanie

Gombrowicz przedstawia przyrodę:
a) bez nastrojowości
b) bez szczegółowości
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bez popisów stylistycznego warsztatu
Rozwiązanie

Słowa „wątła budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza układ konwencji (...)” Gombrowicz wypowiedział o:
a) światopoglądzie
b) sztuce
c) kulturze
d) mądrości
Rozwiązanie

Najobszerniej w „Ferdydurke” występuje narracja:
a) pierwszoosobowa
b) żywa
c) trzecioosobowa
d) zdystansowana
Rozwiązanie

Oniryzm to poetyka:
a) antyczna
b) snu
c) dramatu
d) zodiakalna
Rozwiązanie

„Pupa” to szczególny, symboliczny znak:
a) dziecięcości
b) przeciętności
c) naiwności
d) erotyzmu
Rozwiązanie

Akcja „Ferdydurke” rozgrywa się w Polsce, a dokładnie w Bolimowie i w:
a) Warszawie
b) Łodzi
c) Kielcach
d) Krakowie
Rozwiązanie

Gombrowicz kiedy przeniósł się z rodzicami do Warszawy miał:
a) cztery lata
b) osiem lat
c) siedem lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Syfon, nie mogąc sobie poradzić po gwałcie:
a) topi się
b) wiesza się
c) truje się
d) wyjeżdża z miasta
Rozwiązanie

Pisarz popłynął statkiem „Chrobry” do Argentyny:
a) w lipcu 1937 roku
b) w sierpniu 1939 roku
c) w styczniu 1938 roku
d) w maju 1940 roku
Rozwiązanie

Gombrowiczowska narracja jest złożona i skomplikowana, ponieważ wypowiadają się:
a) trzej nadawcy
b) dwaj nadawcy
c) nieokreśleni nadawcy
d) czterej nadawcy
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki a następnie na Uniwersytecie Warszawskim:
a) medycynę
b) prawo
c) matematykę stosowaną
d) filologię polską
Rozwiązanie

Poszczególni bohaterowie utworu wypowiadają się:
a) językiem literackim
b) obnażając za pomocą języka swą „gębę”
c) w sposób kolokwialny
d) w sposób nieprzynależny obowiązującej akurat formie
Rozwiązanie

Gombrowicz debiutował zbiorem opowiadań zatytułowanych „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w roku:
a) 1930
b) 1933
c) 1936
d) 1929
Rozwiązanie

Pseudonim Zdzisław Niewieski nawiązuje do nazwy:
a) rzeki
b) miejscowości znanej z dzieciństwa
c) cieśniny
d) zatoki
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz nadał głównemu bohaterowi Ferdydurke popularne imię Józio. Uczynił to:
a) dla podkreślenia jego przeciętności
b) bo tak nazywał sie jego ojciec
c) by w ten sposób uhonorować swojego przyjaciela
d) bo było ono najczęściej nadawane w ówczesnej Polsce
Rozwiązanie

Julian Przyboś nazwał Witolda Gombrowicza:
a) „metafizykiem prozy”
b) „poetą formy”
c) „poetą zakamarków ludzkiej duszy”
d) „poetą prozy”
Rozwiązanie

Bohater ma uzupełniać zasób wiadomości.
a) w trzeciej klasie
b) w piątej klasie
c) w pierwszej klasie
d) w szóstej klasie
Rozwiązanie

Tagi: