Ferdydurke
      Ferdydurke | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

„Łydka” nie jest symbolem:
a) seksualnego wyzwolenia
b) zerwania z tradycją
c) zgrabnej, atrakcyjnej, gibkiej sylwetki
d) tradycyjnego stylu życia
Rozwiązanie

Pylaszczkiewicz zwany przez kolegów Syfonem jest:
a) pryszczaty i gruby
b) otyły i brzydki
c) tęgi i wysoki
d) szczupły i średniego wzrostu
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
„Postawił mu kica” to przykład:
a) gwary małopolskiej
b) terminu paranaukowego
c) uczniowskiego żargonu
d) mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz nadał głównemu bohaterowi Ferdydurke popularne imię Józio. Uczynił to:
a) bo było ono najczęściej nadawane w ówczesnej Polsce
b) by w ten sposób uhonorować swojego przyjaciela
c) bo tak nazywał sie jego ojciec
d) dla podkreślenia jego przeciętności
Rozwiązanie

Zwrot narratora „Pimko mnie udupił” świadczy o tym, że:
a) utożsamia się on z Józiem
b) odnosi sie do swoich wspomnień
c) w powieści następują narracyjne zwroty
d) nie lubi on nauczycieli
Rozwiązanie

Na początku utworu bohater budzi się w poranek:
a) wtorkowy
b) niedzielny
c) piątkowy
d) środowy
Rozwiązanie

Filibert dzieckiem podszyty przypomina:
a) legendę
b) bajkę
c) gawędę
d) balladę
Rozwiązanie

Kiedy przypadała setna rocznica urodzin Witolda Gombrowicza?
a) W 2004 roku
b) W 2005 roku
c) W 2001 roku
d) W 2008 roku
Rozwiązanie

Józio jest początkującym:
a) pisarzem
b) malarzem
c) fotografikiem
d) dziennikarzem
Rozwiązanie

Młodziakowie to trzyosobowa rodzina:
a) rzemieślnicza
b) ziemiańska
c) arystokratyczna
d) mieszczańska
Rozwiązanie


Gombrowicz debiutował zbiorem opowiadań zatytułowanych „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w roku:
a) 1930
b) 1936
c) 1929
d) 1933
Rozwiązanie

Prototypem Pimki był Tadeusz Sinko profesor:
a) Uniwersytetu Wileńskiego
b) Uniwersytetu Jagiellońskiego
c) Uniwersytetu Warszawskiego
d) Uniwersytetu Lwowskiego
Rozwiązanie

Pensjonarka Zuta:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest obojętna na zaloty głównego bohatera
c) od bohatera woli nowoczesnego Kopyrdę
d) dostaje kartkę od profesora Pimki
Rozwiązanie

Gombrowiczowska narracja jest złożona i skomplikowana, ponieważ wypowiadają się:
a) dwaj nadawcy
b) czterej nadawcy
c) trzej nadawcy
d) nieokreśleni nadawcy
Rozwiązanie

Profesor Bladaczka prowadzi lekcję:
a) geografii
b) greki
c) polskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Filidor dzieckiem podszyty jest napisany w oparciu o XVIII-wieczną powiastkę filozoficzną pochodzącą z:
a) Francji
b) Włoch
c) Niemiec
d) Anglii
Rozwiązanie

Oniryzm to poetyka:
a) snu
b) zodiakalna
c) dramatu
d) antyczna
Rozwiązanie

Julian Przyboś nazwał Witolda Gombrowicza:
a) „metafizykiem prozy”
b) „poetą prozy”
c) „poetą zakamarków ludzkiej duszy”
d) „poetą formy”
Rozwiązanie

W „Ferdydurke”:
a) realizm nie jest zaburzony
b) bohaterowie nie są nosicielami pewnych cech i zachowań
c) brakuje formalnej klamry powieści
d) zachowany jest przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
Rozwiązanie

Syfon, nie mogąc sobie poradzić po gwałcie:
a) topi się
b) wiesza się
c) wyjeżdża z miasta
d) truje się
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca w opisie wsi?
a) na krowę
b) na kurę
c) na świnię
d) na konia
Rozwiązanie

Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem:
a) „Ciociusia”
b) „Mamusia”
c) „Kotuś”
d) „Myszka”
Rozwiązanie

W 1963 r. – dzięki rozgłosowi, jaki przyniosły pisarzowi jego książki – uzyskał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w:
a) Nicei
b) Vence
c) Paryżu
d) Berlinie
Rozwiązanie

Bohater ma uzupełniać zasób wiadomości.
a) w pierwszej klasie
b) w trzeciej klasie
c) w szóstej klasie
d) w piątej klasie
Rozwiązanie

W rozdziale „Filibert dzieckiem podszyty” spotykamy opis meczu:
a) tenisowego
b) piłki nożnej
c) golfowego
d) hokejowego
Rozwiązanie

Józio odnajduje w szufladach pokoju Zuty listy od:
a) siebie
b) erotomanów
c) dojrzałych mężczyzn
d) ciotki z zagranicy
Rozwiązanie

Akcja „Ferdydurke” rozgrywa się w Polsce, a dokładnie w Bolimowie i w:
a) Warszawie
b) Kielcach
c) Łodzi
d) Krakowie
Rozwiązanie

Trzecia część utworu traktuje o czasach, w których żyła jeszcze:
a) idea feudalna
b) szlachta ziemiańska
c) arystokracja
d) warstwa chłopów pańszczyźnianych
Rozwiązanie

Pisarz popłynął statkiem „Chrobry” do Argentyny:
a) w lipcu 1937 roku
b) w sierpniu 1939 roku
c) w maju 1940 roku
d) w styczniu 1938 roku
Rozwiązanie

Do pojedynku na miny dochodzi miedzy:
a) Kopyrdą i Pylaszczkiewiczem
b) Filidorem i Filibertem
c) Miętalskim i Kopyrdą
d) Miętalskim i Pylaszczkiewiczem
Rozwiązanie

Forma w powieści:
a) fałszuje ludzką naturę
b) jest źródłem zła i głupoty
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) podlega nieustannej krytyce
Rozwiązanie

Słowa „wątła budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza układ konwencji (...)” Gombrowicz wypowiedział o:
a) światopoglądzie
b) sztuce
c) kulturze
d) mądrości
Rozwiązanie

W domu Młodziaków Józio przygląda się:
a) zakłamaniu i hipokryzji
b) dobremu wychowaniu w narodowym duchu
c) zacofaniu
d) szczerej postępowości
Rozwiązanie

Najobszerniej w „Ferdydurke” występuje narracja:
a) żywa
b) pierwszoosobowa
c) trzecioosobowa
d) zdystansowana
Rozwiązanie

Pseudonim Zdzisław Niewieski nawiązuje do nazwy:
a) rzeki
b) zatoki
c) cieśniny
d) miejscowości znanej z dzieciństwa
Rozwiązanie

Na wsi bohater spotyka parobka:
a) Władzia
b) Walka
c) Wojtka
d) Witka
Rozwiązanie

Klasa Józia dzieli się na dwie grupy: zbuntowanych chłopaków i grzecznych chłopiąt pod wodzą:
a) Bladaczki
b) Kopyrdy
c) Syfona
d) Miętusem
Rozwiązanie

Ciotka Hurlecka nosiła panieńskie nazwisko:
a) Okoń
b) Sum
c) Lin
d) Płotka
Rozwiązanie

W przedmowie do „Filiberta dzieckiem podszytego” narrator wypowiada się o oczekiwaniach pokładanych w:
a) literaturze
b) wierze
c) sztuce
d) niedojrzałości
Rozwiązanie

Gombrowicz przedstawia przyrodę:
a) bez szczegółowości
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bez nastrojowości
d) bez popisów stylistycznego warsztatu
Rozwiązanie

Momsen był:
a) Analitykiem
b) Syntetykiem
c) Dyfteptykiem
d) Lunatykiem
Rozwiązanie

We „wtórne zdziecinnienie” wpychają człowieka:
a) problemy życiowe
b) określone środowiska
c) inni ludzie
d) źródła sztuki
Rozwiązanie

„Gęba” to:
a) oznaka zdziecinnienia
b) przezwisko jednego z bohaterów powieści
c) oznaka schłopienia
d) znak maski narzuconej człowiekowi przez środowisko
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki a następnie na Uniwersytecie Warszawskim:
a) filologię polską
b) prawo
c) medycynę
d) matematykę stosowaną
Rozwiązanie

W powieści częstym środkiem stylistycznym są:
a) wyliczenia
b) metafory
c) antropomorfizacje
d) animizacje
Rozwiązanie

W 1968 r. Gombrowicz poślubił romanistkę - Marię Ritę Labrosse pochodzącą z:
a) Brazylii
b) Australii
c) USA
d) Kanady
Rozwiązanie

Ferdy Durkee to:
a) bohater powieści amerykańskiego pisarza Sinclaira Lewisa zatytułowanej „Babbit”
b) bohater historyczny
c) przyjaciel Gombrowicza z czasów dzieciństwa
d) pseudonim argentyńskiego malarza
Rozwiązanie

Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora:
a) Pomostkowego
b) Puczydłowskiego
c) Piórkowskiego
d) Pełnowackiego
Rozwiązanie

Autor Dzienników twierdził przez całe życie, że człowiek stale jest zmuszonym do ukrywania swego prawdziwego „ja”:
a) niewolnikiem
b) aktorem
c) dzieckiem
d) zwierzęciem
Rozwiązanie

Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec:
a) w niedojrzałość
b) tylko w inną formę
c) wyłącznie w młodości
d) z chwilą śmierci
Rozwiązanie

„Pupa” to szczególny, symboliczny znak:
a) przeciętności
b) dziecięcości
c) naiwności
d) erotyzmu
Rozwiązanie

Gombrowicz kiedy przeniósł się z rodzicami do Warszawy miał:
a) siedem lat
b) dwanaście lat
c) osiem lat
d) cztery lata
Rozwiązanie

Bohater próbuje obnażyć tradycjonalizm Młodziaków – siorbiąc:
a) zupę ogórkową
b) zupę mleczną
c) kakao
d) kompot
Rozwiązanie

Niedojrzałość to brak:
a) wykrystalizowanej formy
b) własnej religii
c) pewności siebie
d) światopoglądu
Rozwiązanie

Poszczególni bohaterowie utworu wypowiadają się:
a) obnażając za pomocą języka swą „gębę”
b) językiem literackim
c) w sposób kolokwialny
d) w sposób nieprzynależny obowiązującej akurat formie
Rozwiązanie

Tagi: