Ferdydurke
      Ferdydurke | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Julian Przyboś nazwał Witolda Gombrowicza:
a) „poetą zakamarków ludzkiej duszy”
b) „metafizykiem prozy”
c) „poetą prozy”
d) „poetą formy”
Rozwiązanie

Poszczególni bohaterowie utworu wypowiadają się:
a) językiem literackim
b) obnażając za pomocą języka swą „gębę”
c) w sposób kolokwialny
d) w sposób nieprzynależny obowiązującej akurat formie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 604
W domu Młodziaków Józio przygląda się:
a) dobremu wychowaniu w narodowym duchu
b) szczerej postępowości
c) zakłamaniu i hipokryzji
d) zacofaniu
Rozwiązanie

Pylaszczkiewicz zwany przez kolegów Syfonem jest:
a) tęgi i wysoki
b) szczupły i średniego wzrostu
c) pryszczaty i gruby
d) otyły i brzydki
Rozwiązanie

Oniryzm to poetyka:
a) dramatu
b) antyczna
c) zodiakalna
d) snu
Rozwiązanie

Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca w opisie wsi?
a) na kurę
b) na konia
c) na krowę
d) na świnię
Rozwiązanie

Filibert dzieckiem podszyty przypomina:
a) balladę
b) bajkę
c) gawędę
d) legendę
Rozwiązanie

Józio jest początkującym:
a) pisarzem
b) malarzem
c) fotografikiem
d) dziennikarzem
Rozwiązanie

Na początku utworu bohater budzi się w poranek:
a) piątkowy
b) niedzielny
c) środowy
d) wtorkowy
Rozwiązanie

Syfon, nie mogąc sobie poradzić po gwałcie:
a) wyjeżdża z miasta
b) truje się
c) wiesza się
d) topi się
Rozwiązanie


„Gęba” to:
a) znak maski narzuconej człowiekowi przez środowisko
b) przezwisko jednego z bohaterów powieści
c) oznaka schłopienia
d) oznaka zdziecinnienia
Rozwiązanie

Gombrowicz przedstawia przyrodę:
a) bez szczegółowości
b) bez popisów stylistycznego warsztatu
c) bez nastrojowości
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Autor Dzienników twierdził przez całe życie, że człowiek stale jest zmuszonym do ukrywania swego prawdziwego „ja”:
a) aktorem
b) dzieckiem
c) niewolnikiem
d) zwierzęciem
Rozwiązanie

Momsen był:
a) Syntetykiem
b) Analitykiem
c) Lunatykiem
d) Dyfteptykiem
Rozwiązanie

Na wsi bohater spotyka parobka:
a) Wojtka
b) Walka
c) Władzia
d) Witka
Rozwiązanie

Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem:
a) „Myszka”
b) „Ciociusia”
c) „Mamusia”
d) „Kotuś”
Rozwiązanie

Bohater próbuje obnażyć tradycjonalizm Młodziaków – siorbiąc:
a) zupę mleczną
b) kakao
c) kompot
d) zupę ogórkową
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki a następnie na Uniwersytecie Warszawskim:
a) prawo
b) matematykę stosowaną
c) medycynę
d) filologię polską
Rozwiązanie

„Łydka” nie jest symbolem:
a) seksualnego wyzwolenia
b) zerwania z tradycją
c) zgrabnej, atrakcyjnej, gibkiej sylwetki
d) tradycyjnego stylu życia
Rozwiązanie

W przedmowie do „Filiberta dzieckiem podszytego” narrator wypowiada się o oczekiwaniach pokładanych w:
a) wierze
b) niedojrzałości
c) literaturze
d) sztuce
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 610
Forma w powieści:
a) podlega nieustannej krytyce
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jest źródłem zła i głupoty
d) fałszuje ludzką naturę
Rozwiązanie

Młodziakowie to trzyosobowa rodzina:
a) rzemieślnicza
b) ziemiańska
c) mieszczańska
d) arystokratyczna
Rozwiązanie

Pisarz popłynął statkiem „Chrobry” do Argentyny:
a) w sierpniu 1939 roku
b) w lipcu 1937 roku
c) w maju 1940 roku
d) w styczniu 1938 roku
Rozwiązanie

„Postawił mu kica” to przykład:
a) uczniowskiego żargonu
b) gwary małopolskiej
c) terminu paranaukowego
d) mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

W powieści częstym środkiem stylistycznym są:
a) wyliczenia
b) animizacje
c) antropomorfizacje
d) metafory
Rozwiązanie

Filidor dzieckiem podszyty jest napisany w oparciu o XVIII-wieczną powiastkę filozoficzną pochodzącą z:
a) Francji
b) Niemiec
c) Anglii
d) Włoch
Rozwiązanie

Gombrowiczowska narracja jest złożona i skomplikowana, ponieważ wypowiadają się:
a) nieokreśleni nadawcy
b) dwaj nadawcy
c) czterej nadawcy
d) trzej nadawcy
Rozwiązanie

Ferdy Durkee to:
a) pseudonim argentyńskiego malarza
b) bohater historyczny
c) bohater powieści amerykańskiego pisarza Sinclaira Lewisa zatytułowanej „Babbit”
d) przyjaciel Gombrowicza z czasów dzieciństwa
Rozwiązanie

W 1963 r. – dzięki rozgłosowi, jaki przyniosły pisarzowi jego książki – uzyskał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w:
a) Berlinie
b) Nicei
c) Vence
d) Paryżu
Rozwiązanie

We „wtórne zdziecinnienie” wpychają człowieka:
a) określone środowiska
b) źródła sztuki
c) problemy życiowe
d) inni ludzie
Rozwiązanie

Pensjonarka Zuta:
a) od bohatera woli nowoczesnego Kopyrdę
b) jest obojętna na zaloty głównego bohatera
c) dostaje kartkę od profesora Pimki
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Gombrowicz kiedy przeniósł się z rodzicami do Warszawy miał:
a) osiem lat
b) siedem lat
c) dwanaście lat
d) cztery lata
Rozwiązanie

Gombrowicz debiutował zbiorem opowiadań zatytułowanych „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w roku:
a) 1929
b) 1933
c) 1936
d) 1930
Rozwiązanie

Kiedy przypadała setna rocznica urodzin Witolda Gombrowicza?
a) W 2005 roku
b) W 2008 roku
c) W 2004 roku
d) W 2001 roku
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz nadał głównemu bohaterowi Ferdydurke popularne imię Józio. Uczynił to:
a) bo było ono najczęściej nadawane w ówczesnej Polsce
b) by w ten sposób uhonorować swojego przyjaciela
c) dla podkreślenia jego przeciętności
d) bo tak nazywał sie jego ojciec
Rozwiązanie

Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora:
a) Puczydłowskiego
b) Pomostkowego
c) Pełnowackiego
d) Piórkowskiego
Rozwiązanie

Do pojedynku na miny dochodzi miedzy:
a) Filidorem i Filibertem
b) Miętalskim i Kopyrdą
c) Miętalskim i Pylaszczkiewiczem
d) Kopyrdą i Pylaszczkiewiczem
Rozwiązanie

Trzecia część utworu traktuje o czasach, w których żyła jeszcze:
a) szlachta ziemiańska
b) arystokracja
c) idea feudalna
d) warstwa chłopów pańszczyźnianych
Rozwiązanie

Bohater ma uzupełniać zasób wiadomości.
a) w piątej klasie
b) w trzeciej klasie
c) w szóstej klasie
d) w pierwszej klasie
Rozwiązanie

Józio odnajduje w szufladach pokoju Zuty listy od:
a) erotomanów
b) siebie
c) dojrzałych mężczyzn
d) ciotki z zagranicy
Rozwiązanie

W rozdziale „Filibert dzieckiem podszyty” spotykamy opis meczu:
a) tenisowego
b) hokejowego
c) golfowego
d) piłki nożnej
Rozwiązanie

Najobszerniej w „Ferdydurke” występuje narracja:
a) zdystansowana
b) żywa
c) trzecioosobowa
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

„Pupa” to szczególny, symboliczny znak:
a) naiwności
b) przeciętności
c) dziecięcości
d) erotyzmu
Rozwiązanie

Akcja „Ferdydurke” rozgrywa się w Polsce, a dokładnie w Bolimowie i w:
a) Kielcach
b) Warszawie
c) Krakowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Prototypem Pimki był Tadeusz Sinko profesor:
a) Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Uniwersytetu Lwowskiego
c) Uniwersytetu Wileńskiego
d) Uniwersytetu Warszawskiego
Rozwiązanie

Profesor Bladaczka prowadzi lekcję:
a) polskiego
b) łaciny
c) greki
d) geografii
Rozwiązanie

Zwrot narratora „Pimko mnie udupił” świadczy o tym, że:
a) utożsamia się on z Józiem
b) odnosi sie do swoich wspomnień
c) w powieści następują narracyjne zwroty
d) nie lubi on nauczycieli
Rozwiązanie

Niedojrzałość to brak:
a) światopoglądu
b) wykrystalizowanej formy
c) pewności siebie
d) własnej religii
Rozwiązanie

Klasa Józia dzieli się na dwie grupy: zbuntowanych chłopaków i grzecznych chłopiąt pod wodzą:
a) Miętusem
b) Syfona
c) Kopyrdy
d) Bladaczki
Rozwiązanie

Słowa „wątła budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza układ konwencji (...)” Gombrowicz wypowiedział o:
a) mądrości
b) sztuce
c) światopoglądzie
d) kulturze
Rozwiązanie

Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec:
a) z chwilą śmierci
b) tylko w inną formę
c) w niedojrzałość
d) wyłącznie w młodości
Rozwiązanie

W 1968 r. Gombrowicz poślubił romanistkę - Marię Ritę Labrosse pochodzącą z:
a) Australii
b) Brazylii
c) USA
d) Kanady
Rozwiązanie

W „Ferdydurke”:
a) realizm nie jest zaburzony
b) bohaterowie nie są nosicielami pewnych cech i zachowań
c) zachowany jest przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
d) brakuje formalnej klamry powieści
Rozwiązanie

Ciotka Hurlecka nosiła panieńskie nazwisko:
a) Sum
b) Okoń
c) Płotka
d) Lin
Rozwiązanie

Pseudonim Zdzisław Niewieski nawiązuje do nazwy:
a) rzeki
b) cieśniny
c) miejscowości znanej z dzieciństwa
d) zatoki
Rozwiązanie

Tagi: