Ferdydurke
      Ferdydurke | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Józio odnajduje w szufladach pokoju Zuty listy od:
a) erotomanów
b) ciotki z zagranicy
c) siebie
d) dojrzałych mężczyzn
Rozwiązanie

Syfon, nie mogąc sobie poradzić po gwałcie:
a) wyjeżdża z miasta
b) topi się
c) wiesza się
d) truje się
Rozwiązanie

Pisarz popłynął statkiem „Chrobry” do Argentyny:
a) w styczniu 1938 roku
b) w lipcu 1937 roku
c) w sierpniu 1939 roku
d) w maju 1940 roku
Rozwiązanie

W przedmowie do „Filiberta dzieckiem podszytego” narrator wypowiada się o oczekiwaniach pokładanych w:
a) literaturze
b) sztuce
c) niedojrzałości
d) wierze
Rozwiązanie

Akcja „Ferdydurke” rozgrywa się w Polsce, a dokładnie w Bolimowie i w:
a) Krakowie
b) Łodzi
c) Kielcach
d) Warszawie
Rozwiązanie

Słowa „wątła budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza układ konwencji (...)” Gombrowicz wypowiedział o:
a) sztuce
b) kulturze
c) światopoglądzie
d) mądrości
Rozwiązanie

W 1968 r. Gombrowicz poślubił romanistkę - Marię Ritę Labrosse pochodzącą z:
a) Kanady
b) Australii
c) USA
d) Brazylii
Rozwiązanie

Zwrot narratora „Pimko mnie udupił” świadczy o tym, że:
a) odnosi sie do swoich wspomnień
b) nie lubi on nauczycieli
c) w powieści następują narracyjne zwroty
d) utożsamia się on z Józiem
Rozwiązanie

„Postawił mu kica” to przykład:
a) uczniowskiego żargonu
b) mowy pozornie zależnej
c) terminu paranaukowego
d) gwary małopolskiej
Rozwiązanie

Młodziakowie to trzyosobowa rodzina:
a) rzemieślnicza
b) arystokratyczna
c) ziemiańska
d) mieszczańska
Rozwiązanie


Józio jest początkującym:
a) malarzem
b) pisarzem
c) dziennikarzem
d) fotografikiem
Rozwiązanie

Autor Dzienników twierdził przez całe życie, że człowiek stale jest zmuszonym do ukrywania swego prawdziwego „ja”:
a) dzieckiem
b) niewolnikiem
c) aktorem
d) zwierzęciem
Rozwiązanie

„Gęba” to:
a) przezwisko jednego z bohaterów powieści
b) oznaka schłopienia
c) oznaka zdziecinnienia
d) znak maski narzuconej człowiekowi przez środowisko
Rozwiązanie

We „wtórne zdziecinnienie” wpychają człowieka:
a) źródła sztuki
b) inni ludzie
c) określone środowiska
d) problemy życiowe
Rozwiązanie

Pseudonim Zdzisław Niewieski nawiązuje do nazwy:
a) miejscowości znanej z dzieciństwa
b) zatoki
c) rzeki
d) cieśniny
Rozwiązanie

Forma w powieści:
a) jest źródłem zła i głupoty
b) podlega nieustannej krytyce
c) fałszuje ludzką naturę
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Oniryzm to poetyka:
a) dramatu
b) antyczna
c) snu
d) zodiakalna
Rozwiązanie

Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec:
a) w niedojrzałość
b) wyłącznie w młodości
c) z chwilą śmierci
d) tylko w inną formę
Rozwiązanie

Do pojedynku na miny dochodzi miedzy:
a) Miętalskim i Kopyrdą
b) Kopyrdą i Pylaszczkiewiczem
c) Filidorem i Filibertem
d) Miętalskim i Pylaszczkiewiczem
Rozwiązanie

Najobszerniej w „Ferdydurke” występuje narracja:
a) pierwszoosobowa
b) zdystansowana
c) trzecioosobowa
d) żywa
Rozwiązanie

Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora:
a) Piórkowskiego
b) Pomostkowego
c) Puczydłowskiego
d) Pełnowackiego
Rozwiązanie

Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca w opisie wsi?
a) na krowę
b) na konia
c) na świnię
d) na kurę
Rozwiązanie

Prototypem Pimki był Tadeusz Sinko profesor:
a) Uniwersytetu Jagiellońskiego
b) Uniwersytetu Warszawskiego
c) Uniwersytetu Lwowskiego
d) Uniwersytetu Wileńskiego
Rozwiązanie

Pylaszczkiewicz zwany przez kolegów Syfonem jest:
a) szczupły i średniego wzrostu
b) otyły i brzydki
c) pryszczaty i gruby
d) tęgi i wysoki
Rozwiązanie

Gombrowiczowska narracja jest złożona i skomplikowana, ponieważ wypowiadają się:
a) czterej nadawcy
b) nieokreśleni nadawcy
c) trzej nadawcy
d) dwaj nadawcy
Rozwiązanie

Kiedy przypadała setna rocznica urodzin Witolda Gombrowicza?
a) W 2005 roku
b) W 2004 roku
c) W 2001 roku
d) W 2008 roku
Rozwiązanie

Na wsi bohater spotyka parobka:
a) Walka
b) Wojtka
c) Witka
d) Władzia
Rozwiązanie

Klasa Józia dzieli się na dwie grupy: zbuntowanych chłopaków i grzecznych chłopiąt pod wodzą:
a) Bladaczki
b) Kopyrdy
c) Syfona
d) Miętusem
Rozwiązanie

Gombrowicz kiedy przeniósł się z rodzicami do Warszawy miał:
a) cztery lata
b) siedem lat
c) dwanaście lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Pensjonarka Zuta:
a) od bohatera woli nowoczesnego Kopyrdę
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) dostaje kartkę od profesora Pimki
d) jest obojętna na zaloty głównego bohatera
Rozwiązanie

Filidor dzieckiem podszyty jest napisany w oparciu o XVIII-wieczną powiastkę filozoficzną pochodzącą z:
a) Anglii
b) Włoch
c) Niemiec
d) Francji
Rozwiązanie

Ciotka Hurlecka nosiła panieńskie nazwisko:
a) Płotka
b) Lin
c) Okoń
d) Sum
Rozwiązanie

Filibert dzieckiem podszyty przypomina:
a) bajkę
b) gawędę
c) legendę
d) balladę
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz nadał głównemu bohaterowi Ferdydurke popularne imię Józio. Uczynił to:
a) by w ten sposób uhonorować swojego przyjaciela
b) dla podkreślenia jego przeciętności
c) bo tak nazywał sie jego ojciec
d) bo było ono najczęściej nadawane w ówczesnej Polsce
Rozwiązanie

Trzecia część utworu traktuje o czasach, w których żyła jeszcze:
a) szlachta ziemiańska
b) warstwa chłopów pańszczyźnianych
c) arystokracja
d) idea feudalna
Rozwiązanie

Profesor Bladaczka prowadzi lekcję:
a) geografii
b) greki
c) polskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Poszczególni bohaterowie utworu wypowiadają się:
a) językiem literackim
b) obnażając za pomocą języka swą „gębę”
c) w sposób nieprzynależny obowiązującej akurat formie
d) w sposób kolokwialny
Rozwiązanie

W rozdziale „Filibert dzieckiem podszyty” spotykamy opis meczu:
a) golfowego
b) hokejowego
c) piłki nożnej
d) tenisowego
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki a następnie na Uniwersytecie Warszawskim:
a) filologię polską
b) medycynę
c) matematykę stosowaną
d) prawo
Rozwiązanie

Momsen był:
a) Lunatykiem
b) Dyfteptykiem
c) Analitykiem
d) Syntetykiem
Rozwiązanie

Bohater ma uzupełniać zasób wiadomości.
a) w trzeciej klasie
b) w piątej klasie
c) w pierwszej klasie
d) w szóstej klasie
Rozwiązanie

W 1963 r. – dzięki rozgłosowi, jaki przyniosły pisarzowi jego książki – uzyskał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w:
a) Nicei
b) Paryżu
c) Vence
d) Berlinie
Rozwiązanie

Ferdy Durkee to:
a) bohater powieści amerykańskiego pisarza Sinclaira Lewisa zatytułowanej „Babbit”
b) przyjaciel Gombrowicza z czasów dzieciństwa
c) pseudonim argentyńskiego malarza
d) bohater historyczny
Rozwiązanie

W „Ferdydurke”:
a) realizm nie jest zaburzony
b) bohaterowie nie są nosicielami pewnych cech i zachowań
c) zachowany jest przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
d) brakuje formalnej klamry powieści
Rozwiązanie

Gombrowicz przedstawia przyrodę:
a) bez popisów stylistycznego warsztatu
b) bez nastrojowości
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bez szczegółowości
Rozwiązanie

W domu Młodziaków Józio przygląda się:
a) zakłamaniu i hipokryzji
b) zacofaniu
c) szczerej postępowości
d) dobremu wychowaniu w narodowym duchu
Rozwiązanie

Niedojrzałość to brak:
a) światopoglądu
b) pewności siebie
c) własnej religii
d) wykrystalizowanej formy
Rozwiązanie

„Pupa” to szczególny, symboliczny znak:
a) przeciętności
b) dziecięcości
c) erotyzmu
d) naiwności
Rozwiązanie

W powieści częstym środkiem stylistycznym są:
a) antropomorfizacje
b) animizacje
c) metafory
d) wyliczenia
Rozwiązanie

Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem:
a) „Ciociusia”
b) „Mamusia”
c) „Myszka”
d) „Kotuś”
Rozwiązanie

Gombrowicz debiutował zbiorem opowiadań zatytułowanych „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w roku:
a) 1933
b) 1930
c) 1936
d) 1929
Rozwiązanie

„Łydka” nie jest symbolem:
a) seksualnego wyzwolenia
b) zerwania z tradycją
c) tradycyjnego stylu życia
d) zgrabnej, atrakcyjnej, gibkiej sylwetki
Rozwiązanie

Julian Przyboś nazwał Witolda Gombrowicza:
a) „metafizykiem prozy”
b) „poetą zakamarków ludzkiej duszy”
c) „poetą prozy”
d) „poetą formy”
Rozwiązanie

Na początku utworu bohater budzi się w poranek:
a) wtorkowy
b) środowy
c) niedzielny
d) piątkowy
Rozwiązanie

Bohater próbuje obnażyć tradycjonalizm Młodziaków – siorbiąc:
a) kompot
b) zupę ogórkową
c) zupę mleczną
d) kakao
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: