Ferdydurke
      Ferdydurke | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W przedmowie do „Filiberta dzieckiem podszytego” narrator wypowiada się o oczekiwaniach pokładanych w:
a) literaturze
b) niedojrzałości
c) wierze
d) sztuce
Rozwiązanie

Akcja „Ferdydurke” rozgrywa się w Polsce, a dokładnie w Bolimowie i w:
a) Kielcach
b) Łodzi
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Gombrowiczowska narracja jest złożona i skomplikowana, ponieważ wypowiadają się:
a) trzej nadawcy
b) czterej nadawcy
c) nieokreśleni nadawcy
d) dwaj nadawcy
Rozwiązanie

Na jakie zwierzę Gombrowicz zwraca w opisie wsi?
a) na kurę
b) na krowę
c) na świnię
d) na konia
Rozwiązanie

Pisarz popłynął statkiem „Chrobry” do Argentyny:
a) w sierpniu 1939 roku
b) w lipcu 1937 roku
c) w styczniu 1938 roku
d) w maju 1940 roku
Rozwiązanie

Pensjonarka Zuta:
a) od bohatera woli nowoczesnego Kopyrdę
b) dostaje kartkę od profesora Pimki
c) jest obojętna na zaloty głównego bohatera
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

We „wtórne zdziecinnienie” wpychają człowieka:
a) źródła sztuki
b) określone środowiska
c) problemy życiowe
d) inni ludzie
Rozwiązanie

Józio jest początkującym:
a) dziennikarzem
b) malarzem
c) fotografikiem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Najobszerniej w „Ferdydurke” występuje narracja:
a) żywa
b) trzecioosobowa
c) zdystansowana
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

W powieści częstym środkiem stylistycznym są:
a) metafory
b) wyliczenia
c) animizacje
d) antropomorfizacje
Rozwiązanie


Główna myśl utworu, mówi, że przed formą można uciec:
a) w niedojrzałość
b) wyłącznie w młodości
c) z chwilą śmierci
d) tylko w inną formę
Rozwiązanie

Młodziakowie to trzyosobowa rodzina:
a) arystokratyczna
b) ziemiańska
c) mieszczańska
d) rzemieślnicza
Rozwiązanie

„Postawił mu kica” to przykład:
a) mowy pozornie zależnej
b) terminu paranaukowego
c) gwary małopolskiej
d) uczniowskiego żargonu
Rozwiązanie

Filibert dzieckiem podszyty przypomina:
a) bajkę
b) gawędę
c) legendę
d) balladę
Rozwiązanie

W 1968 r. Gombrowicz poślubił romanistkę - Marię Ritę Labrosse pochodzącą z:
a) Kanady
b) Brazylii
c) USA
d) Australii
Rozwiązanie

Słowa „wątła budowa nad żywiołem anarchii, który raz po raz rozsadza układ konwencji (...)” Gombrowicz wypowiedział o:
a) mądrości
b) sztuce
c) kulturze
d) światopoglądzie
Rozwiązanie

Momsen był:
a) Lunatykiem
b) Dyfteptykiem
c) Analitykiem
d) Syntetykiem
Rozwiązanie

Bohater próbuje obnażyć tradycjonalizm Młodziaków – siorbiąc:
a) kakao
b) kompot
c) zupę mleczną
d) zupę ogórkową
Rozwiązanie

Klasa Józia dzieli się na dwie grupy: zbuntowanych chłopaków i grzecznych chłopiąt pod wodzą:
a) Kopyrdy
b) Miętusem
c) Syfona
d) Bladaczki
Rozwiązanie

Kiedy przypadała setna rocznica urodzin Witolda Gombrowicza?
a) W 2005 roku
b) W 2004 roku
c) W 2001 roku
d) W 2008 roku
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
„Pupa” to szczególny, symboliczny znak:
a) przeciętności
b) erotyzmu
c) dziecięcości
d) naiwności
Rozwiązanie

W domu Młodziaków Józio przygląda się:
a) dobremu wychowaniu w narodowym duchu
b) szczerej postępowości
c) zacofaniu
d) zakłamaniu i hipokryzji
Rozwiązanie

Niedojrzałość to brak:
a) wykrystalizowanej formy
b) światopoglądu
c) własnej religii
d) pewności siebie
Rozwiązanie

Pseudonim Zdzisław Niewieski nawiązuje do nazwy:
a) miejscowości znanej z dzieciństwa
b) rzeki
c) cieśniny
d) zatoki
Rozwiązanie

Filidor dzieckiem podszyty jest napisany w oparciu o XVIII-wieczną powiastkę filozoficzną pochodzącą z:
a) Francji
b) Niemiec
c) Anglii
d) Włoch
Rozwiązanie

Na wsi bohater spotyka parobka:
a) Wojtka
b) Witka
c) Walka
d) Władzia
Rozwiązanie

Na początku utworu bohater budzi się w poranek:
a) niedzielny
b) piątkowy
c) środowy
d) wtorkowy
Rozwiązanie

Ferdy Durkee to:
a) pseudonim argentyńskiego malarza
b) przyjaciel Gombrowicza z czasów dzieciństwa
c) bohater historyczny
d) bohater powieści amerykańskiego pisarza Sinclaira Lewisa zatytułowanej „Babbit”
Rozwiązanie

Bohater ma uzupełniać zasób wiadomości.
a) w trzeciej klasie
b) w pierwszej klasie
c) w piątej klasie
d) w szóstej klasie
Rozwiązanie

W rozdziale „Filibert dzieckiem podszyty” spotykamy opis meczu:
a) piłki nożnej
b) hokejowego
c) golfowego
d) tenisowego
Rozwiązanie

Pimko zabiera bohatera do szkoły dyrektora:
a) Pomostkowego
b) Piórkowskiego
c) Pełnowackiego
d) Puczydłowskiego
Rozwiązanie

Gombrowicz debiutował zbiorem opowiadań zatytułowanych „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w roku:
a) 1929
b) 1933
c) 1936
d) 1930
Rozwiązanie

Józio zwrócił się do Młodziakowej, rozprawiającej o liberalizmie, słowem:
a) „Mamusia”
b) „Ciociusia”
c) „Kotuś”
d) „Myszka”
Rozwiązanie

Forma w powieści:
a) podlega nieustannej krytyce
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jest źródłem zła i głupoty
d) fałszuje ludzką naturę
Rozwiązanie

Zwrot narratora „Pimko mnie udupił” świadczy o tym, że:
a) utożsamia się on z Józiem
b) w powieści następują narracyjne zwroty
c) odnosi sie do swoich wspomnień
d) nie lubi on nauczycieli
Rozwiązanie

Prototypem Pimki był Tadeusz Sinko profesor:
a) Uniwersytetu Lwowskiego
b) Uniwersytetu Warszawskiego
c) Uniwersytetu Wileńskiego
d) Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Gombrowicz kiedy przeniósł się z rodzicami do Warszawy miał:
a) dwanaście lat
b) osiem lat
c) cztery lata
d) siedem lat
Rozwiązanie

Autor Dzienników twierdził przez całe życie, że człowiek stale jest zmuszonym do ukrywania swego prawdziwego „ja”:
a) aktorem
b) niewolnikiem
c) zwierzęciem
d) dzieckiem
Rozwiązanie

W 1963 r. – dzięki rozgłosowi, jaki przyniosły pisarzowi jego książki – uzyskał roczne stypendium Fundacji Forda na pobyt w:
a) Paryżu
b) Nicei
c) Berlinie
d) Vence
Rozwiązanie

Oniryzm to poetyka:
a) antyczna
b) zodiakalna
c) snu
d) dramatu
Rozwiązanie

W „Ferdydurke”:
a) brakuje formalnej klamry powieści
b) zachowany jest przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń
c) bohaterowie nie są nosicielami pewnych cech i zachowań
d) realizm nie jest zaburzony
Rozwiązanie

Ciotka Hurlecka nosiła panieńskie nazwisko:
a) Płotka
b) Lin
c) Sum
d) Okoń
Rozwiązanie

„Gęba” to:
a) oznaka zdziecinnienia
b) znak maski narzuconej człowiekowi przez środowisko
c) oznaka schłopienia
d) przezwisko jednego z bohaterów powieści
Rozwiązanie

Profesor Bladaczka prowadzi lekcję:
a) łaciny
b) polskiego
c) greki
d) geografii
Rozwiązanie

Gombrowicz przedstawia przyrodę:
a) bez szczegółowości
b) bez nastrojowości
c) bez popisów stylistycznego warsztatu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Trzecia część utworu traktuje o czasach, w których żyła jeszcze:
a) idea feudalna
b) szlachta ziemiańska
c) arystokracja
d) warstwa chłopów pańszczyźnianych
Rozwiązanie

Julian Przyboś nazwał Witolda Gombrowicza:
a) „poetą zakamarków ludzkiej duszy”
b) „poetą prozy”
c) „poetą formy”
d) „metafizykiem prozy”
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz ukończył gimnazjum św. Stanisława Kostki a następnie na Uniwersytecie Warszawskim:
a) matematykę stosowaną
b) filologię polską
c) medycynę
d) prawo
Rozwiązanie

Pylaszczkiewicz zwany przez kolegów Syfonem jest:
a) tęgi i wysoki
b) pryszczaty i gruby
c) otyły i brzydki
d) szczupły i średniego wzrostu
Rozwiązanie

Witold Gombrowicz nadał głównemu bohaterowi Ferdydurke popularne imię Józio. Uczynił to:
a) bo było ono najczęściej nadawane w ówczesnej Polsce
b) dla podkreślenia jego przeciętności
c) by w ten sposób uhonorować swojego przyjaciela
d) bo tak nazywał sie jego ojciec
Rozwiązanie

„Łydka” nie jest symbolem:
a) zerwania z tradycją
b) seksualnego wyzwolenia
c) tradycyjnego stylu życia
d) zgrabnej, atrakcyjnej, gibkiej sylwetki
Rozwiązanie

Do pojedynku na miny dochodzi miedzy:
a) Kopyrdą i Pylaszczkiewiczem
b) Filidorem i Filibertem
c) Miętalskim i Pylaszczkiewiczem
d) Miętalskim i Kopyrdą
Rozwiązanie

Poszczególni bohaterowie utworu wypowiadają się:
a) w sposób nieprzynależny obowiązującej akurat formie
b) językiem literackim
c) obnażając za pomocą języka swą „gębę”
d) w sposób kolokwialny
Rozwiązanie

Józio odnajduje w szufladach pokoju Zuty listy od:
a) erotomanów
b) siebie
c) dojrzałych mężczyzn
d) ciotki z zagranicy
Rozwiązanie

Syfon, nie mogąc sobie poradzić po gwałcie:
a) wiesza się
b) topi się
c) wyjeżdża z miasta
d) truje się
Rozwiązanie

Tagi: